Kontakt

VELKOMMEN TIL ULFBORG KIRKEBY

Har du ønsker om at leje vores

forsamlingshus ?

Gå tll "HUSET" for info.

Ansvarlig Redaktør (konstituert) for hjemmesiden: Gunnar Saxhaug, Mobil: 5240 4294, gunsax16@gmail.com.dk

 
 
 

Bestyrelsen:

Formand:

Tina & Jens

formand@ulfborgkirkeby.dk

+4523445912

 

Sekretær:

Torben & Henriette

info@ulfborgkirkeby.dk

+4542757709

 

Kasserer:

Helle & Tonny

kasserer@ulfborgkirkeby.dk

+4520180215

 

Legeplads:

Signe & Tonny

legeplads@ulfborgkirkeby.dk

+4542238401

 

Forsamlingshus:

Lone & Erik

forsamlingshus@ulfborgkirkeby.dk

+4540173918